Hur bryter du dig loss från djupt inlärda psykologiska motstånd?

Den osynliga väggen som står mellan dig och det du vill är ditt psykologiska motstånd. Du stöter mot den här väggen, blir nedslagen och reser dig igen. Du upprepar detta mönster hela tiden genom livet. Du kanske inte ens är medveten att du stöter på en vägg av motstånd. Du har en känsla av återkommande självnedslag eller självsabotage.

Psykologiskt motstånd utgör inte bara en inre barriär utan medför också att du agerar mot dina egna behov. Under inverkan av ett sådant motstånd så skiftar du inte från dina negativa känslor, förändrar dina dåliga vanor, till att initiera planer och strategier för självförverkligande. Du öppnar inte upp ditt sinne för mer objektiva övervägningar av dina uppfattningar och övertygelser.

De inre psykologiska motstånden är scheman som är övertygelser du håller om dig själv och dina vanliga reaktioner på erfarenheter som bildades under dina första år.  Du har vuxit upp med dessa scheman utan att ifrågasätta dem och ofta utan att ens vara medveten om att de existerar.

Scheman eller  livsfällorna kan vara mycket motståndskraftiga mot utmaning eller förändring.  Vilket resulterar i att du tänker på och reagerar på senare händelser, relationer och erfarenheter på sätt som kan hindra dig från att uppfylla dina mål och att ha ett kvalitativt liv.

Varför är det svårt att göra sig fri från dessa övertygelser? 
Övertygelserna erbjuder dig ett sätt att undvika dina djupaste känslor och ett skydd mot andra så de inte kan såra eller nå fram. De erbjuder dig även en känsla av kontroll. Men du kan även agera tvärtemot dessa övertygelser för att motbevisa dem.

När du befinner dig i en inre eller yttre händelse i ett sammanhang som triggar dessa övertygelser, driver de ditt sinnestillstånd och ditt agerande (modes). Liksom väggar har olika sammansättningar uttrycker olika modes olika känslotillstånd.

Vilket psykologiska motstånd har jag?

Du kan variera mellan olika känslotillstånd när dina övertygelserna triggas. Känslotillstånden kan till exempel vara:

 • följsam resignerande; vilket innebär att du låter dig bli illa behandlad av din omgivning av rädsla för att bli avvisad eller utesluten. Du gör inget för att förbättra din situation. Du ser dig själv som beroende av andra och söker bekräftelse hos dem.
 • självömkande; vilket innebär att du uttrycker dina behov men håller avstånd till andra genom att vara anklagande och säger till andra att de inte förstår dig eller klagar, gnäller och har ursäkter varför förändring är omöjligt.
 • avstängd självtröstande; vilket innebär att du sysselsätter dig med aktiviteter som lugnar dig, stimulerar dig eller distraherar dig från att uppleva negativa känslor. Du har ett beroende av vissa aktiviteter eller tvångsmässigt engagerande i olika aktiviteter. Aktiviteterna kan vara arbetsnarkomani, överdriven träning, alkohol och drogmissbruk, tvångsmässigt spelande, promiskuöst sex, dataspelande eller tv-tittande.
 • överkontrollerande; vilket innebär att du försöker kontrollera dig själv och andra genom strikta rutiner och livsregler eller ältande av olika frågor. Du vill att allt ska vara perfekt för att undvika katastrofer, kritik eller onda avsikter hos andra.
 • bekräftelsesökande; vilket innebär att du söker bekräftelse, uppmärksamhet eller acceptans hos andra i din omgivning. Du är utseende- och statusfixerad, men uppträder inte överlägset i dina försök att få bekräftelse från andra. Du söker bekräftelse för att kompensera för att du upplever dig ensam.
 • straffande; vilket innebär att du kritiserar dig själv för de misstag som du upplever att du har gjort. Din inre röst är sträng, kritisk och oförlåtande. Ditt agerande är självdestruktivt.

Hur kommer det sig att jag motsätter mig en förändring?

Att du motsätter dig en förändring kan bero på att förändringen kan orsaka rädsla, ångest eller smärta.

 • Du är rädd för att ge dig ut i det okända, och det är enklare att välja det kända.
 • Du känner dig osäker för du vet inte vad du kommer att möta eller finna.
 • Du är rädd för att misslyckas och den smärta som det kan orsaka paralyserar dig.
 • Du är rädd att för att göra andra misnöjda om du gör något fel eller att du kommer att stötas bort.
 • Du är rädd för vad andra kommer att säga om dig eller tycka om dig.
 • Du känner dig inkompetent eller inkapabel.

Hur bryter du dig loss från ditt psykologiska motstånd?

När du vill göra en förändring är det lättare att du instinktivt väljer bort det som vore bästa för att uppnå en förändring, istället väljer du det som just nu känns minst negativt laddat eller får dig att må bra. Att du rutinmässigt faller in i ditt psykologiska motstånd leder till att du dras tillbaka om du försöker bryta dig loss från motståndet.

Du behöver ta fram den del av dig som är den sunda vuxna, för att kunna bryter dig fri från ditt psykologiska motstånd genom att:

 1. bekräfta de känslor och den smärta som ditt inre barn upplever; Jag ser att du är rädd och jag förstår att du är rädd, det skulle jag också vara
 2. ge dig själv hopp; det här kommer att gå vägen, du kommer att klara det
 3. gör dig medveten om vad som pågår
 4. analysera om det är rimligt att acceptera dina frustrationer, känslor och impulser utan att agera
 5. om det är rimligt att agera försök att förändra situationen så att du ändamålsenligt kan tillgodose dina egna behov.

Om du har gjort många försök att bryta dig loss utan att lyckas kan det ibland behövas professionell hjälp. Behöver du hjälp så kan du boka en tid hos mig genom att kontakta mig på info@vicente.se