EN

Parterapi i schematerapi

Har du och din partner hamnat i svårlösliga konflikter, har passionen försvunnit eller har ni fastnat i vardagen, då kan det vara läge att söka hjälp för att komma vidare och förbättra relationen.

Schematerapi för par är en terapiform som syftar till att hjälpa partners att känna igen och ändra negativa tankar, beteenden och känslomässiga mönster som skadar deras äktenskap eller kärleksrelation. Den bygger på samma teorier som individuell schematerapi men har modifierats för att möta de särskilda kraven hos par.

Terapin omfattar tre faser. Den inleds med en bedömningsfas och därefter påbörjas fasen för förändringsarbetet. Under denna fas får ni som par lära er hur konflikter uppstår, ni får träna på att lyssna på varandra och ändra perspektiv från förändring av den andres beteende till acceptans av olikheter.

Båda partnerna deltar vanligtvis i terapisessioner tillsammans när de använder schematerapi för par. Jag, som terapeut, kommer att arbeta tillsammans med er för att lokalisera de skadliga scheman i er relation och skapa en behandlingsstrategi som passar era relationsproblem.

Beroende på ert behov kan behandlingsstrategin innefatta både individuella och parsessioner. För att hjälpa er att förbättra eran kommunikation och stärka er emotionella koppling, kan jag också använda strategier som beteendeexperiment, rollspel och träning i kommunikationsfärdigheter.

Att förbättra er känslomässiga koppling och förmåga att känna empati med varandra är ett av huvudmålen med schematerapi för par. Detta kan innebära att hjälpa er att känna igen och bekämpa skadliga interaktionsmönster och ersätta med mer konstruktiva, anpassningsbara beteenden.

Om relationsproblemen har bidragit till både ångest och depression så är det bättre att försöka förändra det dysfunktionella i relationen som leder till ångest och depression, i stället för att den ena parten söker individuell behandling.

Par som har beslutat sig för att gå skilda vägar kan få hjälp genom parterapi att hitta ett fungerande samarbete, och det kan bidra till en mindre konfliktfylld separation.

Har ni kommunikationsproblem i relationen?

Behöver ni hjälp att lösa problem som finns i er relation såsom kommunikationsproblem, sexuella problem, konflikter och andra förekommande relationsproblem, boka en tid.

Andra terapitjänster

Individuell schematerapi

Individuell schematerapi handlar om att du och jag, som terapeut, tar itu med ouppfyllda behov, bryter djupt rotade negativa mönster av tankar, känslor och beteenden för att utveckla hälsosammare alternativ och därigenom förbättrar ditt liv och dina relationer.

Gruppterapi

Gruppterapi handlar om att du tillsammans med andra, med stöd av mig som terapeut, samtalar och du får höra om andras problem och hur de har löst dem. Du läker dig själv genom att du känner igen dig hos andra, hoppet du ser när andra blir bättre, vad du kan lära av andras erfarenheter, glädjen av att betyda något för någon annan.