EN

Ledarskapscoaching

Att vara chef innebär att det ställs många, höga och ibland motstridiga krav på dig. Tryck både ovanifrån och underifrån. Många chefer känner sig ensamma och upplever att de inte klarar av att prestera det som förväntas av dem.

Man brukar säga att moderna ledare är de som kan motivera sina medarbetare till stordåd, men de ska också behärska snabba förändringsprocesser, ha hög leveranstakt och tillgänglighet.

Känner du igen dig? Då är du inte ensam. Undersökningar visar att de chefer och ledare som har haft ett professionellt bollplank att prata med, varit mer framgångsrika än andra. Regelbundna möten med en coach hjälper upptagna företagsledare att tänka klart, reflektera och bli mer effektiva i sitt arbete. Enkelt uttryckt skulle man kunna säga att coaching är konsten att förenkla och främja individers och organisationers utveckling med fokus på resultat och bestående förändring.

Att förstå vem man är och hur man påverkar och uppfattas av andra är själva fundamentet i ett bra ledarskap. Det finns inget rätt eller fel, en ledarstil som fungerar för en person fungerar inte alls för en annan. Det innebär att din ledarstil är unik för dig och bygger på den du är.

Vill du komma vidare när du fastnat i ditt ledarskap?

Oavsett om du är ny ledare eller en erfaren ledare kan du hamna i situationer när du behöver en extern samtalspartner som lyssnar, stöttar och utmanar dig. Behöver du en extern samtalspartner, boka en tid.

Våra tjänster

Karriarscoaching

Schemacoaching avseende din karriär handlar om att hjälpa dig att komma genom glastaket. Står du still i din utveckling och undrar hur du ska ta dig vidare till nästa steg? Eller du kanske är mellan två jobb? Precis tillbaka från föräldraledighet? Önskar du hjälp med detta. Om svaret är ja, då är karriärscoaching troligtvis något för dig.

Livstilcoaching

Schemacoaching avseende livsstil handlar om att hjälpa dig att få det liv du helst av allt vill leva. Vill du få ut mer av livet? Längtar du efter förändring? Behöver du stöd med att komma vidare och nå din fulla potential? Önskar du hjälp med något av detta eller något annat. Om svaret är ja, då är livscoaching troligtvis något för dig.