EN

Schemacoaching för livsstil

Som livscoach hjälper jag dig att se klart på ditt liv här och nu, och hur du kan få det liv du helst av allt vill leva. Genom att ställa de rätta frågorna inspirerar jag dig att utmana tankar och beteendemönster som begränsar dig. Livscoaching ger dig struktur, fokus och energi samt stärker din inre motivation till förändring och personlig utveckling.

Livscoaching är en lösningsfokuserad metod som tar fasta på, och fokuserar på, alla de positiva egenskaper och resurser som du har. Jag hjälper dig att förstå vad som är viktigt för dig och vad du behöver för att göra rätt val, definiera vad du vill och att du vågar genomföra det. Jag hjälper dig att hitta svaren, varje individ har kunskap, potential och svar inom sig, och klargöra vika lösningar som kan vara det bästa.

Känner du att du inte har utrymme för att införliva dina drömmar i livet?

Du vill utvecklas, du skulle vilja våga mera. Men du känner att du sitter fast i ditt eget liv. Du vill få ett genombrott i ditt liv, boka en tid.

Våra tjänster

Karriarscoaching

Schemacoaching avseende din karriär handlar om att hjälpa dig att komma genom glastaket. Står du still i din utveckling och undrar hur du ska ta dig vidare till nästa steg? Eller du kanske är mellan två jobb? Precis tillbaka från föräldraledighet? Önskar du hjälp med detta. Om svaret är ja, då är karriärscoaching troligtvis något för dig.

Ledarskapscoaching

Schemacoaching avseende ditt ledarskap handlar om att utveckla ditt ledarskap till ett effektivt ledarskap som utgår från dina personliga förutsättningar och möter medarbetarnas och organisationens krav. Känner du dig otillräcklig ibland? Att du måste ha svar på alla frågor? Kan du ibland känna dig rädd för att inte bli omtyckt, att inte lyckas eller att bli avslöjad och inte vara bra nog? Önskar du hjälp med något av detta eller något annat. Om svaret är ja, då är ledarskapscoaching troligtvis något för dig.