EN

Lev ditt liv som du vill och inte som du lärt dig!

Schematerapi hjälper dig att ta itu med ouppfyllda behov, bryta djupt rotade negativa mönster av tankar, känslor och beteenden för att utveckla hälsosammare alternativ och därigenom förbättra ditt liv och dina relationer.

Tre skäl till att välja mig

Certifierad schematerapeut på avancerad nivå

Jag är legitimerad psykoterapeut med inriktning schematerapi. I grunden är jag kognitiv beteendeteraput och jag har vidareutbildat mig i Acceptance and committment therapy (ACT) och Compassionfokuserad terapi.

Empatisk validering och empatisk konfrontation

Jag, som schematerapeut, använder mig av validering och konfrontation, s.k. limited reparenting, för att validera din underliggande smärta och ditt underliggande behov samtidigt utmanar jag dina dysfunktionella beteenden.

Professionell erfarenhet

Mångårig erfarenhet av att arbeta med emotionellt instabil personlighetsrelaterad problematik, främst män med utåtagerande försvarsstrategier. Även lång erfarenhet av arbete med både kvinnor och män som har fastnat i livet, där man fokuserar på det man inte har kontroll över.

Livet kan ibland vara smärtsamt, men det finns ändå anledningar till hopp

Det råder ingen tvekan om att livet ibland är smärtsamt, alla upplever svårigheter, sorg och smärta. Vissa upplever mer svårigheter än andra i denna orättvisa värld. Oavsett vad smärtsamma svårigheter betyder för dig är det en vanlig del av livet. Som Edith Eger skriver i sin bok Change: “Bad things, I am afraid, happen to everyone. This we can’t change. If you look at your birth certificate, does it say life will be easy? It does not. But so many of us remain stuck in a trauma or grief, unable to experience our lives fully. This we can change.” (Edith Eger, 2017)

Maria Vicente

Fil.kand PAO, Fil.mag Sociologi, Legitimerad psykoterapeut, Certifierad schematerapeut på avancerad nivå

Jag är en varm, inkännande, rak och ärlig psykoterapeut med erfarenhet på över 12 000 patienttimmar, där jag har hanterat en mängd olika kliniska problem. Jag har specialiserat mig på schematerapi och arbetar med både kvinnor och män. Min verktygslåda innehåller inte enbart schematerapi utan jag integrerar olika typer av terapiformer, till exempel ACT, Compassionfokuserad terapi, utifrån givet problem. Jag har gedigen erfarenhet av förändringsarbete, organisationsutveckling och ledarskap. jag har under de senaste 25 åren arbetat inom olika miljöer med utveckling, för Försvarets materielverk, Försvarsmakten samt som privatpraktiserande psykoterapeut.

Maria Vicente

Fil.kand PAO, Fil.mag Sociologi, Legitimerad psykoterapeut, Certifierad schematerapeut på avancerad nivå

Jag är en varm, inkännande, rak och ärlig psykoterapeut med erfarenhet på över 12 000 patienttimmar, där jag har hanterat en mängd olika kliniska problem. Jag har specialiserat mig på schematerapi och arbetar med både kvinnor och män. Min verktygslåda innehåller inte enbart schematerapi utan jag integrerar olika typer av terapiformer, till exempel ACT, Compassionfokuserad terapi, utifrån givet problem. Jag har gedigen erfarenhet av förändringsarbete, organisationsutveckling och ledarskap. jag har under de senaste 25 åren arbetat inom olika miljöer med utveckling, för Försvarets materielverk, Försvarsmakten samt som privatpraktiserande psykoterapeut.

Senaste nytt

Har du fastnat i livet och vill ta dig vidare

Känner du att du skulle ha nytta av att få hjälp med ditt fastnande, boka en tid. Jag hör ofta patienter säga att de önskade att vi hade setts tidigare om de bara visste vad psykoterapi kunde leda till för förändringar. 

De vanligaste frågorna

Psykologisk behandling är ett samlingsbegrepp för olika metoder som är grundade på psykologin som vetenskap. Psykoterapi är en av de mest kända metoderna. Inom psykoterapi finns det sedan en mängd olika inriktningar och metoder. De vanligaste är KBT och PDT. Jag, som legitimerad psykoterapeut, är inriktad på schematerapi, en terapiform som går under samlingsbegreppet KBT.

Schematerapi är en typ av kognitiv beteendeterapi som utvecklades på 1990-talet av Dr Jeffrey Young. Den är baserad på teorin att upplevelser i tidig barndom formar våra antaganden om oss själva, andra och världen omkring oss. Dessa grundläggande övertygelser blir ”scheman” som påverkar våra tankar, känslor och beteenden på ett negativt sätt.

Tanken bakom schematerapi är att hjälpa människor identifiera och ändra dessa negativa scheman så att de kan leva hälsosammare och lyckligare liv. Under schematerapi kommer du att arbeta med att förstå dina scheman och hur de påverkar ditt liv, utforska ursprunget till dina scheman, lära dig nya, mer positiva sätt att tänka och bete dig på och öva på att använda dessa nya färdigheter i verkliga situationer.

Sammantaget är schematerapi en intensiv, långvarig behandling som kan vara mycket fördelaktig för dig som kämpar med psykiska problem.

Tyvärr finns det inget direkt svar på denna fråga. I allmänhet tar det minst ett år för patienter att se signifikanta resultat, men vissa människor kan börja se förbättringar efter bara någon månads behandling.

Hur lång tid det tar att se resultat beror på många faktorer, såsom svårighetsgraden av dina symtom, hur väl du svarar på behandlingen och om du har några andra psykiska tillstånd. 

Oavsett tidsperiod är poängen att om du är fast besluten att göra framsteg i din schematerapi, kommer du se positiva förändringar över tid. Jag kommer att arbeta nära tillsammans med dig för att utveckla en skräddarsydd behandlingsplan som tillgodoser dina specifika behov och tillstånd.

Varje sessionstillfälle är 60 minuter och hos mig har man en fast tid som är unikt avsatt till dig som patient. Det är för att skapa en förutsägbarhet och trygghet för dig som patient. Denna tid har du tills vi avslutar vårt gemensamma arbete.

Jag erbjuder schematerapi både online och fysiska möten, för att jag vill kunna vara tillgänglig för att så många som möjligt ska kunna ta del av schematerapi. Idag har jag patienter över hela världen.

Jag driver en privat mottagning, Vicente mottagningen, och frikort gäller inte hos mig. I region Stockholm är inte privat legitimerad psykoterapeut subventionerad. Det innebär att du som patient betalar hela avgiften själv. Du kan fråga din arbetsgivare eller ditt försäkringsbolag om de kan finansiera din psykoterapi. Avgiften är momsfri, eftersom tjänsten är inom hälso- och sjukvård. Betalning sker via e-faktura som skickas via e-post i slutet av månaden.

Jag har ett hårt tryck på min mottagning och just nu har jag ont om tider. Det kan innebära att du får vänta i upp till sex månader innan en tid blir ledig. Att det ser ut så är för att schematerapi är en långtidsterapi till skillnad mot KBT som oftast omfattas av 14-15 sessioner.

Vad alla säger