EN

Gruppterapi i Schematerapi

Ett alternativ till individuell samtalsterapi är gruppterapi. I en gruppterapi samlas 6-8 personer och samtalar kring ett gemensamt eller flera gemensamma problem.

Gruppterapi i schematerapi är avsedd att stödja och samarbeta med andra med liknande känslomässiga och beteendemässiga utmaningar. Gruppterapi bygger på samma principer som individuell schematerapi, men har modifierats för att möta de särskilda kraven i en gruppmiljö.

Exempel på behandlingsområden

Du tillsammans med gruppens deltagare delar med er av era erfarenheter och reflekterar över dem i samarbete med mig, som terapeut. Jag hjälper er att se de kommunikationsmönster som gestaltar sig och uppmuntrar även till nya sätt att kommunicera.

Fördelar med att gå i gruppterapi är att du får träffa andra som har problem och det kan hjälpa till med att du får distans till dina egna problem. För genom att lyssna på andra i gruppen lär du dig att det kan finnas olika sätt att förhålla sig till samma problem och att det kan finnas olika sätt att lösa ett problem.

Har ni kommunikationsproblem i relationen?

Behöver ni hjälp att lösa problem som finns i er relation såsom kommunikationsproblem, sexuella problem, konflikter och andra förekommande relationsproblem, boka en tid.

Andra terapitjänster

Parterapi

Parterapi handlar om att du och din partner tillsammans med mig, som terapeut, samtalar om vilka dysfunktionella samspelsmönster som ni har gått in i och vilka konsekvenser det lett till. Ni får lyssna på varandra för att se varandras olikheter och att förstå vad som förhindrar känslomässig närhet och trygghet i relationen, vilket kan vara plågsamt för båda parter.

Individuell schematerapi

Individuell schematerapi handlar om att du och jag, som terapeut, tar itu med ouppfyllda behov, bryter djupt rotade negativa mönster av tankar, känslor och beteenden för att utveckla hälsosammare alternativ och därigenom förbättrar ditt liv och dina relationer.