Terapi

Orsaker till att gå i terapi kan vara olika, du vill må bättre, att du vill lära känna dig själv, arbeta med något problem du har eller lösa en akut kris. Kanske behöver du hjälp för att komma vidare i livet och det kanske inte längre räcker med att prata med familj, vänner eller andra närstående. Det kanske är svårt för dig att prata öppet om problem med dem du känner.

Processing of filling in medical card of depressed patient in psychologist office, close-up shot

Livet har slagit till och det har hänt saker som gör att du är ångestfylld eller deprimerad. Om du till exempel har problem på jobbet eller i en relation kan det leda till att du hamnar i en långvarig depression eller i en akut kris.

Du kan ha funderingar kring meningen med livet eller något annat som känns svårt. Ibland kan du också känna rädsla för saker utan att det finns någon logisk förklaring till det och du mår dåligt utan att veta precis varför.

Att gå i terapi kan vara ett sätt att fördjupa kunskapen om hur du tänker, känner och handlar. Att lära dig mer om dig själv gör ofta att man får bättre självkänsla och känner sig tryggare. Det kan också bidra till att du kan förändra ett beteende eller att du får distans till negativa och destruktiva tankemönster.

Terapin utgår alltid från dig och dina behov. Det är du som väljer vad du vill bearbeta. Jag erbjuder terapi i Stockholm för för enskild, par och grupper.

Individuell samtalsterapi handlar om att du och jag, som terapeut, samtalar om tankar, känslor och beteenden som är kopplade till upplevda och verkliga svårigheter i livet.

Parterapi handlar om att du och din partner tillsammans med mig, som terapeut, samtalar om vilka samspelsmönster som ni har gått in i och vilka konsekvenser det leder till. Ni får lyssna på varandra för att förstå och se varandras olikheter.

Gruppterapi handlar om att du tillsammans med andra, med stöd av mig som terapeut, samtalar och får höra om andras problem och hur dem har löst dem. Du läker dig själv genom att du känner igen dig hos andra, hoppet du ser när andra blir bättre, vad du kan lära av andras erfarenheter, glädjen av att betyda något för någon annan.

Boka tid

Är du i intresserad av att veta mer om terapi och mina tjänster inom detta område eller boka en tid med mig är du välkommen att kontakta mig på info@vicente.se eller använd kontaktformuläret under kontakt.