EN

Schemacoaching

Liksom schematerapi kommer schemacoaching innebära att utforska scheman som håller dig fast i livet. Processen kommer dock att vara mer lösningsfokuserad, mer fokus på det friska än det sjuka och mindre problemorienterad.

Vi kommer fortfarande att utforska ditt förflutna och hur ditt förflutna påverkar dig, men målet är att gå förbi dina tidigare sår genom en serie upplevelsestrategier, beteendeexperiment och kognitiva insikter.

Först börjar vi med att identifiera några av dina varaktiga och självdestruktiva beteendemönster som vanligtvis börjar tidigt i livet. Därefter använder vi en kombination av pratande och upplevelsemässiga övningar för att öka din känslomässiga medvetenhet.

Under denna fas kan du komma i kontakt med några av de tidiga erfarenheterna och lära dig hur du upptäcker känslomässiga triggers i ditt dagliga liv. För det tredje fokuserar vi på beteendeförändring.

Strukturerade uppgifter kan ges så att du kan fortsätta arbeta utanför sessionen. Du kan aktivt öva på att ersätta några av de negativa, invanda scheman med ett nytt perspektiv.

Detta är ett samarbete och en stärkande process som verkligen syftar till att hjälpa dig att omvandla insikter till verkliga förändringar.

Våra tjänster

Ledarskapscoaching

Schemacoaching avseende ditt ledarskap handlar om att utveckla ditt ledarskap till ett effektivt ledarskap som utgår från dina personliga förutsättningar och möter medarbetarnas och organisationens krav. Känner du dig otillräcklig ibland? Att du måste ha svar på alla frågor? Kan du ibland känna dig rädd för att inte bli omtyckt, att inte lyckas eller att bli avslöjad och inte vara bra nog? Önskar du hjälp med något av detta eller något annat. Om svaret är ja, då är ledarskapscoaching troligtvis något för dig.

Karriarscoaching

Schemacoaching avseende din karriär handlar om att hjälpa dig att komma genom glastaket. Står du still i din utveckling och undrar hur du ska ta dig vidare till nästa steg? Eller du kanske är mellan två jobb? Precis tillbaka från föräldraledighet? Önskar du hjälp med detta. Om svaret är ja, då är karriärscoaching troligtvis något för dig.

Livstilcoaching

Schemacoaching avseende livsstil handlar om att hjälpa dig att få det liv du helst av allt vill leva. Vill du få ut mer av livet? Längtar du efter förändring? Behöver du stöd med att komma vidare och nå din fulla potential? Önskar du hjälp med något av detta eller något annat. Om svaret är ja, då är livscoaching troligtvis något för dig.

Har du svårt att säga nej till chefen?

Känner du dig pressad att säga ja när chefen kommer med ett önskemål? Att stå upp för dig själv är viktigt för ditt välmående. Behöver du hjälp med att sätta gränser till din omgivning, boka en tid.