EN

Individuell Schematerapi

Individuell schematerapi är avsedd att hjälpa dig att känna igen och förändra dina maladaptiva tankar, beteenden och känslomönster. Till skillnad från andra former av terapi, kan individuell schematerapi för kroniska problem utföras under en längre period, och sessioner kan vara en gång i veckan eller varannan vecka, beroende på dina behov.

Det första steget av individuell schematerapi är bedömning och konceptualisering, under vilken jag som terapeut samarbetar med dig för att lokalisera de problematiska scheman som bidrar till dina känslomässiga och beteendemässiga problem. Ett schema är ett mönster av beteenden eller tankar som utvecklas tidigt i livet som vi tillämpar i vuxen ålder som kan vara till hjälpsamma eller ohjälpsamma.

Efter att dina negativa scheman har identifierats kommer jag som terapeut att skapa en konceptualisering och behandlingsstrategi, som är skräddarsydd utifrån dina särskilda behov. Detta kan innebära en blandning av kognitiva, beteendemässiga och upplevelsemässiga tekniker.

Under hela behandlingen kommer du och jag, som terapeut, att samarbeta för att ifrågasätta dina maladaptiva scheman och byta ut dem mot hälsosammare, mer adaptiva scheman. Detta kan innebära användning av beteendeexperiment, limited reparenting och imagery rescripting av minnen.

Exempel på behandlingsområden

Att återuppleva traumatiska händelser från det förflutna och ändra resultatet för att skapa ett trevligare minne kallas för imagery rescripting. Genom att göra det kan det minska din mentala smärta från den obehagliga upplevelsen och främja en mer positiv självkänsla.

Limited reparenting innebär att du genomgår terapiprocessen för att tillgodose dina otillfredsställda känslomässiga behov. I en säker och uppmuntrande terapeutisk miljö kan detta innebära att du får känslomässigt stöd, validering, förståelse och sedan uppmuntran för att få detta stöd utanför sessioner.

Att hjälpa dig att ändra ohälsosamma beteenden kopplade till dina ohälsosamma scheman kan vara en del av beteendeteknikerna. Detta kan innebära att hitta de faktorer som orsakar oönskade beteenden, skapa strategier för att hantera dessa faktorer och utöva nya beteenden i en skyddad och uppmuntrande miljö.

Saker att tänka på innan du väljer schematerapi är terapeutens kostnad, utbildning och erfarenhet. Många kanske hävdar att de har kunskaper och erfarenheter i schematerapi, men är inte certifierade i schematerapi. Det är en komplex terapiform och terapeutens skicklighet är avgörande för framgångar för varje session. Som certifierad schematerapeut kan man vara certifierade på antingen standard eller avancerad nivå. Jag är certifierad schematerapeut på avancerad nivå.

Har ni kommunikationsproblem i relationen?

Behöver ni hjälp att lösa problem som finns i er relation såsom kommunikationsproblem, sexuella problem, konflikter och andra förekommande relationsproblem, boka en tid.

Andra terapitjänster

Parterapi

Parterapi handlar om att du och din partner tillsammans med mig, som terapeut, samtalar om vilka dysfunktionella samspelsmönster som ni har gått in i och vilka konsekvenser det lett till. Ni får lyssna på varandra för att se varandras olikheter och att förstå vad som förhindrar känslomässig närhet och trygghet i relationen, vilket kan vara plågsamt för båda parter.

Gruppterapi

Gruppterapi handlar om att du tillsammans med andra, med stöd av mig som terapeut, samtalar och du får höra om andras problem och hur de har löst dem. Du läker dig själv genom att du känner igen dig hos andra, hoppet du ser när andra blir bättre, vad du kan lära av andras erfarenheter, glädjen av att betyda något för någon annan.