EN

 

Du är kanske en av många som har gått på myten att gå i terapi gör du bara om du mår psykiskt dåligt eller behöver stöd. Du tror att terapi är bara för dem som har varit med om svåra trauman, haft en jobbig barndom eller lider av någon typ av psykisk ohälsa.

Du kanske har en bild av terapi som du har sett i amerikanska filmer. Där personen antigen ligger i en divan eller sitter på en stol och diskuterar livet – hela livet ut.

Det finns, i motsats till vad som ofta skrivs i tidningar och visas på TV, oändligt många fler anledningar att gå i terapi än bara psykisk ohälsa som motiverar människor till att gå i terapi.

Vilka anledningar motiverar andra att gå i terapi?

Jag vill förstå mig själv bättre
Självkännedom är att förstå sin personlighet och motivation, sina beteenden, vanor, känslomässiga reaktioner och tankeprocesser. Större självinsikt och mer självkännedom kan också hjälpa oss att göra bättre val, och framför allt att förstå våra beteendemässiga reaktioner.

Jag vill bli en bättre ledare
Ett bra ledarskap gör en stor skillnad. Den viktigaste uppgiften en ledare har är att skapa ett positivt resultat. Detta görs först och främst genom att en ledare ska tillvarata medarbetarnas kunskaper och samtidigt utveckla den verksamhet som man arbetar.

Jag vill bli en bättre förälder
Nyckeln till ett bättre föräldraskap och mental hälsa kan vara så enkel att släppa taget om oro och sluta döma oss själva.

Jag vill utvecklas
Personlig utveckling är allt som tar dig mot att bli personen du vill vara. Första steget är att faktiskt bestämma hur man vill vara som person.

Jag vill prata med någon som lyssnar
Ibland behöver du dela dina upplevelser, dina tankar och känslor med någon som lyssnar.

Jag vill våga göra något jag inte vågar
Att komma över sina rädslor bidrar tillI att du kan uppnå dina mål och drömmar. För rädsla är framgångens fiende nummer ett!

Jag vill få en bättre självmedkänsla
Självmedkänsla ökar livsstillfredställelse, glädje, tacksamhet, nyfikenhet och självförtroende. Dessutom ger den det känslomässigt stödjande som behövs för att förändras, växa och se klarare.

All god terapi syftar till förändring av något. Om det inte händer något är det slöseri med din tid och dina pengar. Vissa saker tar längre tid än andra att förändra. Men det ska hända något när du går i terapi. För gör det inte det är det en dålig terapi eller en dålig matchning mellan dig och terapeuten eller terapiformen.

Vad är det jag vill förändra?

De förändringar som många av oss vill göra är inte alltid tydliga för oss själva. Alla är vi rädda för någonting, så även du. Du kanske är rädd att bli övergiven, känner dig ensam, känner dig misslyckad eller rädd att göra andra besviken.

Många av oss känner oss ensamma om att känna som vi gör och blir ofta förvånade över att samma känslor och tankar delas av många andra. Du är inte ensam om att må dåligt, tänka konstiga tankar, känna dig otillräcklig, missnöjd eller olycklig,

Det är inte hopplöst eller omöjligt att förändra din tillvaro eller dig själv. Det är viktigt att notera. Hur mycket hjälp, råd eller stöd du än får från en terapeut är du inte en passiv mottagare av hjälp i terapi. Det är du själv som måste kämpa med den förändring du vill genomföra. Det viktigt att veta att livet är inte perfekt och kan heller inte vara det.

Nu ska jag ta tag i mig själv och skapa en förändring!

Hur många gånger har du sagt till dig själv att du ska ta tag i saken utan att något har hänt? Säkert många gånger, för vi vet att det kommer vara jobbigt att möta och arbete med sig själv. Ditt liv fungerar behjälpligt, trots dina problem och det är lättare att välja att fortsätta som tidigare.

Du kanske funderar på om ditt problem är tillräckligt stort för att tas på allvar av en terapeut eller du tror att terapeuten kommer tycka du är knäpp som har låtit det gå så långt.

Det spelar ingen roll om ditt problem är stort eller litet, men du ser det som något i ditt liv som du vill förändra. När du tycker att ett problem begränsar din tillvaro på ett sätt som du inte längre vill att det ska begränsa dig, då kan det vara dags att gå i terapi.

Vilken terapiform ska jag välja?

Det finns många olika terapiformer, men i Sverige dominerar psykodynamisk terapi (PDT) och kognitiv beteendeterapi (KBT). Hur du väljer utgår från hur du vill utvecklas.

Gillar du att arbeta strukturerat, sätta upp mål, få konkreta verktyg att prova och fundera på lösningar på problem? Då ska du söka dig till någon som kan KBT.

Vill du prata mer ostrukturerat med någon som lyssnar och arbetar mot insikter så passar PDT bättre. Dessa två terapigrenar har en mängd olika varianter som arbetar med olika aspekter. De flesta terapier anpassas till dig som söker hjälp.

Att gå i terapi ska vara utvecklande. Oavsett var du börjar någonstans eller vilken terapiform du väljer, så kommer din terapi ta dig ut på en ny resa i ditt liv, där du öppnar upp för att leva det liv du vill och inte det du har lärt dig.

Är du nyfiken på om terapi är något för dig är du välkommen att ta kontakt med mig genom att du bokar en tid hos mig på info@vicente.se