EN

 

— Jag vill att min partner blir mer öppen med sina känslor.
— Jag vill ha mera stöd av min partner.
— jag vill att min partner frågar mig hur min dag har varit.
— Jag vill att min partner tar initiativ till sex.

Vad du än vill ha. Antigen får du som du vill eller inte. Men du får inte alltid som du vill. Ju större gap det är mellan det du vill och det du får, desto jobbigare. Ett mindre gap kan få dig att känna dig ratad eller kan göra dig besviken, frustrerad, orolig och otrygg.

Ett större glapp kan göra dig arg, sur, grinig, svartsjuk, ledsen eller känner saknad.  Riktigt stora gap kan få dig att bli ursinnig, ge dig ångest och förtvivlan eller panik. Detta är normala mänskliga reaktioner och du kan inte hindra dem från att dyka upp.

Om situationen uppstår där du inte får som du vill och du går på autopilot blir ditt beteende inte konstruktivt. Du försöker nu få det du vill genom att skrika, gråta eller anklaga din partner. Du gör allt för att få vad du vill ha. Men ju hårdare du trycker på desto mindre får du det du vill ha.

Din partner kan inte tillfredsställa alla dina behov!

Din partner kommer inte kunna tillgodose alla dina behov. Det är inte fel i att visa dina behov och försöka få dem tillfredsställda. Men du måste vara medveten om vilka konsekvenser det kan leda till. För trycker du på för hårt kommer det förr eller senare till en kritisk punkt.

Dina försök att få det du vil ha gör bara större skada än nytta. Men det innebär inte att du ska göra dig till en dörrmatta eller en ilsken tjur. För det fördärvar relationen.

Dina tankar får dig att tro att glappet är mycket större än det är. Du fastnar i negativa berättelser.  Dessa berättelser innehåller Tankar som säger till dig att:

— Jag borde inte behöva be om det.
— Andras partner är inte lika självupptagna.
— Min partner skulle göra det om han bara älskade mig.

Du smälter samman med dina tankar och känslor vilket leder till att du dras ner i gapet och fastnar där. Nere i gapet sitter du fast och kan inte röra dig.

Dina behov handlar om vad du vill ha eller få. Exempel på behov att min partner:

— Bemöter mig med respekt.
— Bryr sig om mig.
— Visar att han älskar mig.

Men allt detta ligger utom din kontroll. Du kan inte få din partner till att gör dessa saker. Du kan be lugnt, aggressivt, hånfullt eller skrika. Du kan vädja på dina bara knän. Du kan slå din partner. Du kan ta ut skilsmässa eller separera. Men du kan inte få din partner till att göra som du vill.

Det är den verklighet som du behöver handskas med. Du kan styra vad du själv gör men inte vad du får. Du kan öka sannolikheten att få dina behov tillgodosedda, men det sker endast genom att du tar kontroll över vad du gör.

Vad kan jag göra om gapet är stort?

Par

Om glappet är stort mellan vad du vill ha och vad du får av din partner kan du gå tillbaka till dina värden som partner. Ställ dig frågan:

— Hur vill du vara som partner?
— Vad vill du göra?
— Vad vill du stå för som partner?

Exempel på värden är medkänsla, omtänksamhet, stöd, kontakt, samarbete, ärlighet och respekt. Värden är önskade beteenden hos dig själv. Det handlar om vad du vill göra och fortsätta göra. Exempel på värden i livet:

— Du vill bemöta andra med respekt.
— Du ber andra behandla dig med respekt.
— Du skapar relationer med andra som värdesätter respekt
— Du umgås inte med andra som inte respekterar dig

Du kan närsomhelst agera utifrån dessa värden. Oavsett om du bemöts med respekt eller inte. För du styr över vad du själv gör. Du kan välja att först  använda dig av ändamålsenliga strategier för att få dina behov tillgodosedda och sluta upp med att använda dem som inte är ändamålsenliga.

Trots att du använder dig av ändamålsenliga strategier och inte får dina behov tillgodosedda, måste du då välja mellan att stanna eller gå din väg. Men väljer du att stanna kvar, så är det bästa du kan göra är att öva dig på acceptans.

Sämsta valet är att stanna kvar och inte göra någonting. Du slösar bara tid och energi på att ängsla, sura, älta det förflutna, bråka, klaga, kritisera, stirra dig blind på det som inte fungerar, tröstäta, ta till droger eller alkohol, shoppa, och så vidare.

Ofta känns det obekvämt att göra det som faktiskt fungerar. Du måste lämna plats för obehagliga tankar och känslor. Du kan inte hindra tankar såsom; — Det är orättvist, — Om han bara…, — Varför ska jag behöva…. Du kan välja mellan att fastna i dem eller släppa taget om dem.

Försök att ta ett steg tillbaka från dina behov och istället se till dina värden, då kommer du oftast på ändamålsenliga lösningar. Men det är svårt. Ju större gapet är desto svårare är det med acceptans.

Ska jag stanna eller gå?

Det kan finnas situationer där den bästa lösningen är att faktiskt lämna. Men i relationer är det inte så tydligt och du kan brottas med frågan om du ska stanna eller gå. Du tillbringar stora delar av din vakna tid med sådana tankar. Att vara uppslukad av denna tankeprocess är ett enormt slöseri med tid och du går miste av stora delar av ditt liv här och nu.

Visst ska du ägna en viss tid åt att fundera över en relation som inte är bra. Du kan ta dig an problemet genom att:

— Gå din väg; blir din livskvalité bättre om du bryter upp ur relationen än om du stannar kvar?

— Stanna kvar och förändra det som går att förändra; kan du ändra dina beteenden som du har mest kontroll över?

— Stanna kvar och acceptera det som inte går att förändra; kan du ge plats åt jobbiga känslor och lära dig att acceptera det du inte kan förändra?

— Stanna kvar och ge upp och göra allting värre; vill du förvärra ditt eget lidande?

Du måste ställa dig frågan hur hårt är du bredd att jobba för att förbättra din relation? Du kan göra mycket själv men ibland behövs professionell hjälp för att förbättra er relation. Men tänk på att du kan inte få din partner att vilja ta hjälp. Behöver ni hjälp med att bryta era destruktiva mönster i er relation eller att få hjälp med acceptans hos dig själv, så kan ni boka en tid hos mig genom att kontakta mig på info@vicente.se