EN

 

Hur du tänker, känner, handlar och förhåller dig till andra människor formas i din barndom och påverkar dig genom hela livet. Det börjar med hur du har blivit behandlad av dina föräldrar eller andra anknytningspersoner eller andra barn. Dina föräldrar var:

 • otillgängliga eller bortstötande, de hade svårt att svara på dina behov, det lönade sig inte att visa några känslor, eftersom dina föräldrar inte gav dig tillräckligt gensvar, du undviker att visa dina känslor och var som barn väldigt snäll, vilket innebär att du har negativa förväntningar på nära relationer och har en positiv värdering av dig själv – otrygg undvikande anknytning
 • oförutsägbara och nyckfulla, ibland fick du hjälp och ibland inte, de hotade med att överge dig, även om de inte menade det, det ledde till att du blev osäker och klängig, i nya situationer blev du rädd och gnällig, vilket innebär att du har hög separationsängslan och har en negativ värdering av dig själv – otrygg ambivalent anknytning
 • oförmögna att se dina behov och utsatte dig för olika typer av övergrepp som till exempel misshandel eller försummelse, du har väldigt svårt för att ha bra relationer till andra, problemen kan vara svåra att lösa själv – vilket innebär att du har negativa förväntningar på nära relationer och har en negativ värdering av dig själv – otrygg desorganiserad anknytning

Anknytningsmönster som vuxen

Par

Vilket anknytningsmönster lever du efter? De flesta av oss har något av de tre första anknytningsmönstren. Den fjärde kategorin är mer ovanlig och om du känner igen dig i den har du ett behov av professionell hjälp för att kunna bryta detta mönster.

Trygg

 • du har en bra självkänsla och självförtroende
 • du litar på dig själv och andra
 • du har lätt att komma andra nära
 • du har inga problem med att binda dig och inte rädd för att bli avvisad eller övergiven
 • du söker trygghet hos andra i stressade situationer
 • du har inte svårt att känna eller prata om dina känslor med andra
 • du hamnar inte i negativa tankemönster vid konflikter, utan du söker efter lösningar och reder ut missförstånd

Otrygg undvikande

 • du styrs av dina tankar istället för att känna
 • du undviker närhet och har svårt att binda dig
 • du är distanserad och kritisk mot din partner
 • du är kompis med din potentiella partner av rädsla för att bli avvisad eller övergiven
 • du har låga förväntningar på dig själv och andra
 • du undviker att visa dina känslor
 • du tycker att ensam är stark och vill inte vara beroende av andra
 • du vill vara till lags och därför anpassar dig mycket efter andra

Otrygg ambivalent 

 • du styrs av dina känslor och har svårt att tänka förnuftigt i stressade situationer
 • du räknar inte med att få stöd och trygghet från andra
 • du är rädd för att bli ensam och övergiven, speciellt när du känner att din partner inte ser dina behov
 • du har svårt att lita på andra, du är klängig och beroende, besatt eller svartsjuk
 • du har dåligt självförtroende och accepterar att bli illa behandlad av andra
 • du står ut i en dålig relation för du tror att du inte förtjänar bättre
 • du binder dig snabbt med en partner och vill ha extremt nära relation, men samtidigt är du väldigt osäker på relationen
 • dina relationer är känslomässiga stormar eftersom du lever ut dina dramatiska känslor

Otrygg desorganiserad

 • du känner igen dig själv i både den undvikande och ambivalenta
 • du förstår inte dina egna behov
 • du har svårt att reglera dina känslor
 • du har svårt att ha nära relationer

Hur kan du förändra ditt anknytningsmönster?

Block med penna

Det är möjligt att ändra ditt anknytningsmönster, men det kräver ett kontinuerligt arbete av dig själv.

 • Börja med att lägga märke till hur du relaterar till andra människor. Se vilka mönster du kan identifiera.
 • Sluta fokusera på att försöka ändra på andra. Det är stor skillnad mellan vad du vill och vad du får av andra. Den enda du kan kontrollera och förändra är dig själv. Ju större gap mellan det du vill och det du får desto större frustration och ilska utsätter du den andra för.
 • Fråga din partner, vänner eller familj om hur de uppfattar dig, om det är möjligt. Det kan vara svårt att ställa denna fråga beroende på vilket anknytningsmönster du har. Kanske finns det åtminstone en person som du kan fråga i din närhet. Upplever de att du är klängig, svartsjuk, distanserad? Gå inte i försvar när du får svaret utan tacka för att de vill hjälpa dig genom att ge dig feedback.
 • När du har identifierat ditt mönster så sätter du upp värderiktade mål som du tror du kan uppnå. Om du vill ha en nära relation till människor, istället för att hålla avstånd, bestäm dig för vad det är det minsta steget du kan ta för att komma människor nära. Ett steg kan vara att berätta något personligt om dig själv för andra.
 • När du försöker gör något annorlunda mot vad du har lärt dig försök att se med en öppenhet, nyfikenhet och accepterande på hur dina känslomässiga reaktioner blir. Att göra annorlunda mot vad du har lärt dig kommer att väcka den rädsla som en gång gjort att du lärt dig detta anknytningsmönster.
 • Utmana ditt anknytningsmönster genom att möta dessa känslomässiga reaktioner genom att sitta stilla och andas lugnt. Känn efter hur det känns kroppsligt och vilka tankar och känslor som kommer. Gör detta en stund varje dag så hjälper det att lösa upp de känslor som har lagrats i din kropp i många år.
 • Behöver du hjälp med att bryta dessa mönster så kan du boka en tid hos mig genom att kontakta mig på info@vicente.se