EN

 

Jag heter Maria Vicente och jag har startat den här bloggen för att blogga om allt som rör vuxna överlevare av övergrepp som barn. Det kan röra sig om områden som olika psykiska besvär, anknytning, känslor, tankar, behandlingsmetoder, m.m.

Så hur fick jag idén att starta ett företag och börja blogga?

Bok
Allt började med att jag läste boken ”Mod att vara sårbar” av Brené Brown. Jag har genom åren haft drömmen om att starta ett eget företag, men varje gång jag tänkte tanken kom en inre röst som sa att det var omöjligt för mig.
Vad skulle jag kunna bidra med? Vem skulle vilja anlita mig?

Det var den inre skamrösten som talade till mig. Det var skammen som hindrade mig att våga kasta mig ut i det okända och uppfylla min dröm.Den stoppar mig att ta risken att vara sårbar för det okända. Istället uppmanas jag i ”Mod att vara sårbar” att vara sårbar för att det i sin tur föder kreativitet och förändring. Många runt omkring mig säger att jag har förmågan att få människor att våga öppna sig och berätta om sina innersta tankar för mig. Att jag ser dem och bekräftar dem i sin sårbarhet.

Jag har alltid varit engagerad och kämpat mot orättvisor och hjälpt människor i vardagen. Det var i dessa stunder som jag funnit min mening i livet. Att hjälpa andra att finna sitt sätt att leva och arbeta på utifrån mer insikt om sig själva för att leva det liv de vill leva och inte det liv de lärt sig.

Varför skriva en blogg om vuxna överlevare av övergrepp som barn?

Genom åren har jag kommit i kontakt med många människor med olika bakgrunder. Men det alla dessa har eller har haft gemensamt är att de på olika sätt har varit utsatta för olika typer av övergrepp som barn.

Många av dessa vittnar om att när de har googlat om övergrepp som barn handlar bloggar och föreningar om sexuella övergrepp, bloggar som vänder sig till yngre och få som vänder sig till vuxna, övergrepp kopplade till alkoholiserade förälder eller förälder med personlighetsstörning. Andra bloggare skriver för andra som arbetar som psykolog eller terapeut. Många av dem jag har kommit i kontakt med känner inte igen sig i dessa.

De är framgångsrika och har ett ordnat liv men med ett inre ”sårat barn” som inte har fått sin röst hörd och sina behov tillgodosedda. Deras ”vuxna jag” varken lyssnar eller försöker förstå till vad de inre barnet försöker säga till dem.

Men vad är övergrepp?

Övergrepp är när du har utsatts som barn för fysiskt övergrepp, sexuellt övergrepp, emotionellt övergrepp eller kränkningar, vanvård eller försummelse av en vuxen person.

ord om barn övergrepp

  • Fysiskt övergrepp är t ex att föräldern slog dig med baksidan av skorna eller ett bälte, drog dig i håret, du bestraffades genom slag.
  • Sexuella övergrepp är t ex att någon rörde vid din kropp som inte kändes bra eller röde ditt könsorgan, du uppmanades att röra vid någons könsorgan, du blev fotograferad eller filmad utan kläder, talade till dig på ett sexuellt sätt utan ditt samtycke.
  • Emotionellt övergrepp eller kränkningar är t ex att dina föräldrar var otillgängliga för dig, du var övergiven av dina föräldrar, tvingades att sköta hemmet och laga mat, lämnades i ditt syskons vård, dina syskon var sura och elaka, du tilläts inte visa olika känslor som ledsen, arg, föräldrarna ställde orimligt höga krav eller orimliga gränser.
  • Vanvård eller försummelse är t ex att dina föräldrar inte har levt upp till sitt ansvar som vårdnadshavare att se till att dina behov har blivit tillgodosedda, dina föräldrar har brustit i sin omsorg av dig, du har fått för lite mat, du har fått tagit hand om dig själv, du blev inte tagen till läkare när du var sjuk

Du som har utsatts för någon eller fler av dessa övergrepp återfinns i hela samhället. Övergreppen sker i alla samhällsskikt.

Men vad är en vuxen överlevare?

En vuxen överlevare är ett karaktärsdrag i din personlighet som du oftast får om du vuxit upp i en miljö där övergrepp har förekommit. Du har blivit en överlevare som har rest dig från en barndom fylld av övergrepp. Din personlighet och dina beteenden är katastrofinriktade.

Du vägrar att ge upp och kastar dig in i en kris rakt framifrån. Och du reser dig när du har blivit nedslagen och försöker igen. Du bygger relationer för att kunna tackla svåra situationer och finna stöd i dessa i de svåra situationerna.

Vid svåra situationer improviserar du för att lösa problemen. Och du fokuserar och koncentrerar dig på att hantera problemen som uppstår. Du håller huvudet kallt och agerar när det behövs. Du överlever genom att rida ut stormen och gör det du behöver för att överleva.

Hur än övergreppen i barndomen gått till får de förr eller senare ofta allvarliga konsekvenser för dig som är drabbad. Även om övergreppen inträffade 30-40 år tillbaka i tiden kan de prägla hela din livssituation, ditt psyke, dina beteenden, dina relationer och ditt föräldraskap.

Vad vill jag du ska få med dig när du läser min blogg?

Som läsare av min blogg vill jag kunna ge dig verktyg som får dig att förstå hur anknytningen som barn påverkar dig i dina vuxna relationer, hur skammen påverkar din psykiska hälsa och mycket mera.

Min förhoppning är att bloggen ska bidra till att du som läsare slutar att jaga efter lyckan. Utan att du påbörjar din resa mot att bli förnöjsam och leva ett rikt och meningsfullt liv.

När kommer jag att publicera mina blogginlägg?

Kommentarer

Till en början kommer mina inlägg att publiceras sista söndagen varje månad. Jag strävar efter kvalité före kvantitet. Du som läsare av min blogg ska kunna få med dig något. Du är välkommen att kommentera mina inlägg, men jag förbehåller mig rätten att bara publicera det jag tycker hör till mina ämnen. Andra frågor och åsikter svarar jag gärna på via kontaktformuläret under kontakt.

Jag ser fram emot en dialog mellan oss.