EN

 

— Jag känner mig kontrollerad av andra.
— Jag måste vara alla andra till lags.
— Jag måste göra som partnern, chefen, kollegor, främmande mänskor vill.
— Jag måste hela tiden anpassa mig till andra.
— Det känns som om jag inte kan få det jag själv vill ha ut av livet.

Du som bär på dessa tankar ser dig själv som en person som det är lätt att komma överens med. Eftersom du eftersträvar efter att undvika konflikter och försöker vara andra till lags.

Men du har svårt att sätta gränser. Vilket gör att du går med på orimliga krav och du ber ingen om hjälp. Du tappar ofta bort dig själv och står inte upp för vad du behöver.

Det är inte säkert att du är medveten om vad det har för konsekvenser att anpassa dig till andra. Du kanske känner dig trött och nedstämd, ångestfylld eller du har kanske problem med mat eller alkohol utan att se en koppling till din undergivenhet.

Vilket ursprung till underkastelse har du?

Underkastelsen uppstår ur upplevelsen av att du blev underkuvad som barn.  Som barn var du vagt medveten om att du var underkuvad. Det är en känsla av att du måste vara till lags för att vara omtyckt eller accepterad.

 • Mina föräldrar styrde eller kontrollerade allt i mitt liv.
 • Min pappa straffade, hotade eller blev arg när jag inte gjorde saker på hans sätt.
 • Min mamma drog sig undan i sitt rum om jag visade att jag ville göra på mitt eget sätt.
 • Jag fick aldrig bestämma själv hur jag skulle göra för någon av mina föräldrar.
 • Jag lyssnade alltid på min mammas alla problem.
 • Jag tog alltid hand om familjen för ingen av mina föräldrar fanns där eller dem orkade inte.
 • Min mamma ställde alltid upp för andra utan att tänka på sig själv.

Dessa livserfarenheter bidrar till att din förmåga att uttrycka avvikande åsikter, önskningar, känslor och behov i relationer går förlorad och ersätts av en fullständig underkastelse under andras behov för att undgå ilska, bestraffning eller avvisande.

Det är viktigt att du ser vilka konsekvenser din undergivenhet får för dig. Eftersom du inte ser att dina problem är kopplade till att du låter andra köra över dig.

Du kanske inte ens är medveten om att du är arg, och du överäter på kvällen. Du kanske känner hjälplöshet, självförakt och hopplöshet över att du inte har någon kontroll över ditt mat- eller sötsug.

Vilka strategier använder du för att hantera underkastelse?

Om du har upplevelsen av undergivenhet lever du med en felaktig föreställning — du tillskriver dem du underkastar dig idag mer makt än de i själva verket har.

De du underkastar dig — en partner eller en chef —  har egentligen inte särskild stor makt över dig. Du är inte beroende eller hjälplös, för som vuxen har du val.

Du är kanske inte ens medveten om din kroniska ilska. Du beskriver dig troligtvis inte som arg. När du är undergiven och måste hela tiden offra dina egna beslut och behov skapar den en växande ilska.

Du kan få plötsliga och starka vredesutbrott som överraskar dig och den som som råkar ut för det. Din ilska är överdriven i förhållande till den utlösande faktorn.

Du kan vid andra tillfällen då ilskan kommer till uttrycks den på ett kamouflerat sätt — passivt-aggressivt.

Du ger igen på ett subtilt avsiktligt sätt, t.ex. förhalar saker, kommer för sent, undanhåller saker eller pratar bakom ryggen på andra. Ofta är du inte ens medveten om det. Om någon skulle pressa dig skulle du förneka att du är arg.

Du kan ha lärt dig att hantera din undergivenhet genom att inta en motsatt hållning  än att vara passiv. Du går till motangrepp, är aggressiv och dominant för att överkompensera för upplevelsen av undergivenhet.

Trots att du gör det känner du dig mindre viktig och att det är andra som har kontrollen. Din aggressivitet är en falsk mask. Du känner dig att du måste hävda dig på ett extremt sätt när andra anklagar dig för att köra med dem och vara alltför kontrollerande.

Du kan kompensera din känsla av undergivenhet genom överdriven självkontroll. Eftersom du inte upplever att du inte har kontroll över ditt liv, så kontrollerar du en sida av dig själv. Du kontrollerar t.ex. vad du äter så mycket att du har blivit anorektisk.

Du har trängt undan dina behov och känslor så ofta att du inte längre är medveten om dem. Du har svårt att identifiera känslor och behov. Vilket leder till att du är förvirrad av vad du egentligen känner inuti dig själv.

Vilket mönster har du i relationer?

Par

I nära relationer blir du mest attraherad av partners som aktiverar din underkastelse, eftersom i sådana relationer frigörs känslor från barndomen. För du upprepar om och om igen din underkastelse i dina kärleksrelationer.

 • Du väljer partner som är aggressiv och dominant.
 • Du väljer en partner som är säker på sig själv och som talar om för dig hur du ska tänka och känna.
 • Du väljer en partner som fattar beslut åt dig.
 • Du försöker vara den perfekta partnern.
 • Du blir orolig när du är ifrån din partner, även om det är bara för några timmar, för att han ska överge dig.
 • Du försöker göra allt rätt för att din partner inte ska bli arg.
 • Din partner ger dig skulden eller anklagar dig för att vara självisk när du vill göra saker på ditt eget sätt.

Din undergivenhet kan ha stor påverkan på ditt arbetsliv också. Du kan ha valt yrken som läkare, sjuksköterska, präst eller annan sorts omhändertagande yrkesroll.

 • Din förmåga att ta hand om andra kommer till användning.
 • Du ställer dig helst inte i rampljuset, utan överlåter det till någon annan.
 • Du är starkt lojal och skapar stor nytta i ditt arbete.
 • Du är lydig, hängiven och kräver inte mycket. Du är den perfekta medarbetaren.
 • Det är sällsynt att du ber om löneförhöjning.
 • Du anstränger dig för att göra alla nöjda, speciellt din chef.
 • Du har svårt att sätta gränser för dina uppoffringar. Du säger sällan nej när du blir tillfrågad att ta på dig ytterligare en uppgift.
 • Du förminskar din egna betydelse på arbetet.
 • Du är undfallande för din chef, men styr och ställer med dina underordnade.

Hur kan du förändra känslan av undergivenhet?

Det är möjligt att förändra din upplevelse av undergivenhet. De steg som du behöver göra är följande:

 • Skapa en medvetenhet och en förståelse över hur du blev underkuvad som liten genom att känna det kuvade barnet inom dig. 
 • Identifiera i vilka situationer, hemma eller arbetet, där du underkastar dig andra eller offrar dina egna behov för andras skull. Sluta bortförklara din tendens att vara andra till lags. 
 • Hitta dina åsikter och vad du tycker om inom olika områden. Konfrontera andra istället för att undvika. 
 • Stå upp för dig själv och säg vad du behöver och vad du vill. Istället för att vara passivt-aggressiv. Uttryck din ilska på ett konstruktivt sätt. 
 • Be andra om hjälp genom att diskutera dina problem med andra. Försök att skapa en balans mellan vad du ger och vad du får. 
 • Lär dig att känna dig mer bekväm när någon är upprörd, sårad eller arg på dig.

Du kan göra mycket själv men ibland behövs professionell hjälp för att läka dessa känslomässiga sår. Behöver du hjälp med att bryta dessa mönster så kan du boka en tid hos mig genom att kontakta mig på info@vicente.se