Vad är tvångssyndrom?

Om du lider av tvångssyndrom (som också kallas OCD) så besväras du av tvångstankar och tvångshandlingar och dessa kan yttra sig på olika sätt.

Tvångstankar i form av oönskade tennkar, inre bilder och känslor som ger upphov till ångest och andra negativa känslor till exempel kring renlighet, tvivel, fenomen eller säkerhet.

Tvångshandlingar som består av mer eller mindre medvetna försök att upprepa samma handling flera gånger till exempel tvätta händerna, kontrollera elektriska apparater eller vissa tankemönster. Genom dessa ritualer reducerar du ångest eller att undvika känna ångest.

Behandling av tvångssyndrom

Behandlingen av OCD består av samma centrala processer som social ångest för att bryta de onda cirklarna som vidmakthåller OCD.

Den ena proceduren är en exponering för ångestväckande situationer. I exponeringen får du bryta ner beteendet att undvika situationer. Vilket leder till att minska ångest.

Den andra proceduren är kognitiv omstrukturering. Du får lära dig att kritiskt granska dina negativa automatiska tankar för att utveckla nya och alternativa tankar i de ångestväckande situationerna.

Självhjälp för tvångssyndrom

Det bästa sättet att bli frisk från tångsyndrom är att exponera dig för det du annars undviker. Du kan ta hjälp av Mia Asplund och Elin-Love Rosengrens bok Fri från tvång: steg för steg med kognitiv beteendeterapi

Det är svårt att ta sig ur tvångsyndrom själv. Ofta behöver du professionell hjälp. Du  kan få hjälp av mig med metoder och verktyg för att kunna hantera dessa situationer. Du blir exponerad samtidigt som du får hjälp med ångesten du upplever när du blir exponerad.

Boka tid samtalsterapi

Är du i intresserad av att boka en tid med mig är du välkommen att kontakta mig på info@vicente.se eller använd kontaktformuläret under kontakt.