Vad är specifik fobi?

Om du lider av specifik fobi reagerar du starkt vid kontakt med det du är rädd för. Din reaktion kan variera från ångest eller starkt obehag till panikartad rädsla.

Du är så rädd för det så du gör allt för att undvika det. Men om du ändå kommer i kontakt med det du är rädd för leder det till katastroftanker om vad kontakten kommer att leda till.

Dessutom kan du gripas av panikkänslor, börja svettas, svårt att andas. Det du är rädd för kan vara knuten till en viss sak, plats eller företeelse, till exempel blod, spindlar, kräkas, ta sprutor, trånga utrymmen eller flyga.

Alla rädslor är inte fobi. Om ditt liv däremot påverkas och begränsas dagligen på grund av din rädsla kan det vara en fobi som du kan behöva behandling för.

Behandling av specifik fobi

Den behandlingsmetod som har det i särklass starkaste forskningsstödet vad gäller specifik fobi är exponering in vivo (i verklig situation).

När du genomför en kbt-behandling för det du är rädd för får du först beskrivet varför metoden är lämplig och hur den kommer att gå tillväga. Därefter får du göra ett åtagande om att stanna kvar i situationen tills ångesten går ner eller helt försvinner.

När exponeringen påbörjas ombeds du att närma dig det du är rädd för och stanna kvar i kontakt med det tills ångesten minskar. Behandlingen avslutas inte förrän ångestnivån har minskat ordentligt hos dig och tron på katastroftanker har sjunkit starkt eller hel försvunnit.

Självhjälp för specifik fobi

Det bästa sättet att bli frisk från social fobi är att exponera dig för det du annars undviker. Du kan ta hjälp av Maria Farn Larsson och Håkan Wisungs bok Fri från oro, ångest och fobier: råd och tekniker från kognitiv beteendeterapi.

Du kan göra det själv men ibland behövs professionell hjälp för att lära dig hantera ångesten. Du  kan få hjälp av mig med metoder och verktyg för att kunna hantera dessa situationer. Du blir exponerad samtidigt som du får hjälp med ångesten du upplever när du blir exponerad.

Boka tid för samtalsterapi

Är du i intresserad av att boka en tid med mig är du välkommen att kontakta mig på info@vicente.se eller använd kontaktformuläret under kontakt.