Vad är social ångest?

Om du lider av social ångest reagerar du starkt vid kontakt med situationer där du kan dra till dig andras uppmärksamhet och kan bli granskad.

Din reaktion är stark ångestreaktion och ibland i form av panikattack. Din rädsla yttra sig i presentationssituationer eller vid social interaktion.

Vilket innebär att du kommer att bete dig på ett förödmjukande eller pinsamt sätt eller visa symtom på ångest till exempel att svettas, rodna eller tappa ord. Du är så rädd för dessa situationer så du gör allt för att undvika situationerna.

Du kan ha olika grad av svårighet för dessa situationer. Svårighetsgraden kan skifta från att gälla avgränsade och enstaka situationer till generaliserade problem, som omfattar de flesta sociala situationer som involverar social interaktion eller presentation.

Behandling av social ångest

Den behandlingsmetod som är vanligast inom kbt-behandling av socialångest består av två centrala processer för att bryta ner de onda cirklarna som vidmakthåller social ångest.

Den ena proceduren är en exponering för ångestväckande situationer. I exponeringen får du bryta ner beteendet att undvika situationer. Vilket leder till att minska ångest.

Den andra proceduren är kognitiv omstrukturering. Du får lära dig att kritiskt granska dina negativa automatiska tankar för att utveckla nya och alternativa tankar i de ångestväckande situationerna.

Självhjälp för social ångest

Det bästa sättet att bli frisk från social fobi är att exponera dig för det du annars undviker. Du kan ta hjälp av Anna Kåvers bok Social ångest: att känna sig granskad och bortgjord.

Du kan göra det själv men ibland behövs professionell hjälp för att lära dig hantera ångesten. Du  kan få hjälp av mig med metoder och verktyg för att kunna hantera dessa situationer. Du blir exponerad samtidigt som du får hjälp med ångesten du upplever när du blir exponerad.

Boka tid för samtalsterapi

Är du i intresserad av att boka en tid med mig är du välkommen att kontakta mig på info@vicente.se eller använd kontaktformuläret under kontakt.