Vad är generaliserat ångestsyndrom?

Om du lider av generaliserat ångestsyndrom (GAD) känner du en konstant oro inför en mängd livsomständigheter. Det kan gälla ekonomi, sjukdomar, familj artbete etc.

Din ångest är inte knuten till någon speciell situation som vid fobier och kommer inte i attacker som vid paniksyndrom.

Du upplever besvär med rastlöshet, uppskruvad och på helspänn, är lätt uttröttbar och irritabel, har koncentrationssvårigheter, muskelspänningar eller lider av sömnproblem.

Dessutom upplever du att du inte kan kontrollera din oro och den innebär ett lidande för dig i din dagliga tillvaro.

Behandling av GAD

Behandlingen av GAD består av samma centrala processer som social ångest för att bryta de onda cirklarna som vidmakthåller GAD.

Den ena proceduren är en exponering för ångestväckande situationer. I exponeringen får du bryta ner beteendet att undvika situationer. Vilket leder till att minska ångest.

Den andra proceduren är kognitiv omstrukturering. Du får lära dig att kritiskt granska dina negativa automatiska tankar för att utveckla nya och alternativa tankar i de ångestväckande situationerna.

Självhjälp för GAD

Det bästa sättet att bli frisk från GAD är att sluta grubbla. Du kan ta hjälp av Steven Hayes och Spencer Smiths bok Sluta grubbla börja leva.

Du kan göra det själv men ibland behövs professionell hjälp för att lära dig hantera ångesten. Du  kan få hjälp av mig med metoder och verktyg för att kunna hantera dessa situationer.

Boka tid för samtalsterapi

Är du i intresserad av att boka en tid med mig är du välkommen att kontakta mig på info@vicente.se eller använd kontaktformuläret under kontakt.