Om Vicente

Mitt motto

Vi som segrar lever det liv vi vill leva och inte det vi lärt oss.

Affärsidé

Vicente erbjuder psykologisk och sociologisk spetskompetens och därigenom ger både individer och organisationer en möjlighet att växa och utvecklas.

Vision

Genom sin sårbarhet frigör mina kunder sin kreativitet, innovations- och förändringskraft.

Värdegrund

Genom ett stort engagemang skapar jag de bästa förutsättningarna för mina kunder.

Tillsammans med mina kunder utmanar vi invanda mönster och vågar vara sårbara för att öppna upp för kreativitet och nytänkande.

I möte med mina kunder har jag ett professionell bemötande som genomsyras av att jag visar kunden uppmärksamhet, respekt, empati och medkänsla.

Mitt genomförande av insatser och uppdrag grundar sig på en medveten och systematisk användning av bästa tillgängliga kunskap, kundens önskemål, situation och kontextuella förutsättningar.