Maria Vicente

Fil.kand. PAO, Fil. mag. Sociologi, Steg-1 terapeut

Jag är utbildad samtalsterapeut med inriktning på kognitiv beteendeterapi och är ägare av Vicente Psykoterapi AB.

Jag är medlem i Svenska Föreningen för Kognitiva, Beteendeinriktade Terapier (SFKBT), Beteendeterapeutiska föreningen (BTF) och Association for Contextual Behavioral Science (ACBS).

Jag följer dessa föreningar yrkesetiska regler och riktlinjer i mitt arbete.