Facilitering

Kompetensområdet Facilitering avser den allmänna processen att utforma och genomföra framgångsrika möten.  Facilitering skapar förutsättningar för en grupp som möts med ett gemensamt mål, för att fatta beslut, lösa ett problem eller helt enkelt utbyta idéer och information.

Facilitering omfattar all verksamhet från planering, genomförande av möte till sammanställning av ett resultat utifrån klientens behov och begäran. Facilitering omfattar följande steg:

  • Förberedelse av mötet omfattar möte med klienten för överenskommelse av mötets urformning, definition av roller och regler, val av lämpliga lokaler och utrustning.
  • Facilitering av mötet omfattar ledning av möte med hjälp av olika tekniker mot överenskomna mål och resultat. Facilitator fokuserar på att skapa inflytande och ägande hos mötesdeltagarna. Mötesdeltagarna fokuserar på att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter som ska bidra till resultatet.
  • Sammanställning av resultat omfattar återkoppling till klienten enligt överenskommelse.

Facilitering av verksamhetsutveckling avser facilitering av utveckling av planer, strategier, policy, förvaltning, processer, organisationer, etik och värderingar.

Facilitering av enterprise modeller avser facilitering av utveckling av modeller i enlighet med ett enterprise architecture ramverk, till exempel MODAF.

Jag har kunskap och erfarenhet av olika intervjutekniker, systemteorier, framtagning och dokumentering av verksamhetskrav samt facilitering och modellering.  Dessutom är jag analytisk, strukturerad och organiserad med en mycket god blick för helheter och sammanhang och beroenden.

Dessa kunskaper, erfarenheter och egenskaper är grundläggande färdigheter för att utföra tjänster inom facilitering. Exempel på uppdrag som jag har utfört är:

  • Strategic visionering
    (en modell som börjar med en Historisk återblick som; skapar en förståelse för bakgrunden, den gemensamma historien, som utgör förklaringen till nuläget. Nuläget med trendfokus; ger en gemensam bild av omvärlden och den nuvarande situationen. En kartläggning som ger en gemensam plattform att stå på. Det blir utgångspunkten inför framtiden. Framtidsvisionerna; etablerar en samsyn på riktning och mål framåt på kort och lång sikt. Lösningar och alternativ diskuteras och förankras och mynnar ut i konkreta handlingsplaner.)
  • SPOT-analys
  • Riskanalys
  • Enterprise architecture modeller

Är du i intresserad av att veta mer om facilitering och mina tjänster inom detta område eller boka en tid med mig är du välkommen att kontakta mig på info@vicente.se.