Konsulttjänster

Jag erbjuder konsulttjänster som hjälper er att utveckla de mänskliga systemen i er organisation för att åstadkomma bättre verksamhetsresultat.

Jag kombinerar min förståelse för affärsdrivna och offentliga organisationer med min psykologiska och sociologiska kompetens för att skapa kraft, effektivitet och framgång. Genom att se och förstå helheten utvecklar jag individers, gruppers och hela organisationers kapacitet och potential.

Tjänsterna ingår i mina fyra kompetensområden affärsutveckling, förändringsledning, facilitering och strategisk human resource.

Jag har en gedigen erfarenhet av förändringsarbete, organisationsutveckling och ledarskap. Jag har under de senaste tio åren arbetat med utveckling av olika verksamhetsområden, både på Försvarets materielverk och Försvarsmakten.

Jag har en bredd av erfarenheter från olika branscher, från mönsterkortindustrin till försvarsindustrin, samt olika typer av verksamheter, företag och myndigheter.