Parterapi

Har du och din partner hamnat i svårlösliga konflikter, har passionen försvunnit eller har ni fastnat i vardagen kan det vara läge att söka hjälp för att komma vidare och förbättra relationen. Vicente erbjuder terapi för par med relationsproblem.

Terapin ger ökad förståelse för varför relationsmönster upprepar sig och bidrar till lösningar. Mitt arbetssätt är baserat på kognitiv beteendeterapi (KBT, ICBT och ACT)

Terapin omfattar tre faser. Den inleds med en bedömningsfas och därefter påbörjas fasen för förändringsarbetet. Under denna fas får ni som par lära er hur konflikter uppstår, ni får träna på att lyssna på varandra och ändra perspektiv från förändring av den andres beteende till acceptans av olikheter.

I likhet med individuell samtalsterapi ges hemuppgifter mellan sessionerna för att hjälpa er att fortsätta arbetet med relationen i vardagen. Avslutningsvis görs en plan för hur ni ska arbeta vidare med er relation och hur ni kan hantera eventuella risksituationer i framtiden.

Om relationsproblemen har bidragit till både ångest och depression så är det bättre att försöka förändra det dysfunktionella i relationen som leder till ångest och depression, istället för att den ena parten söker individuell behandling.

Par som har beslutat sig för att gå skilda vägar kan få hjälp genom parterapi att hitta ett fungerande samarbete, och det kan bidra till en mindre konfliktfylld separation.

Boka tid för parterapi

Är du i intresserad av att veta mer om parterapi eller boka en tid med mig är du välkommen att kontakta mig på info@vicente.se eller använda kontaktformuläret under kontakt.