Vad är posttraumatisk stressyndrom?

Om du lider av posttraumatisk stressyndrom (PTSD), efter en extremt stressande händelse, upplever du påträngande minnesbilder, mardrömmar, förändringar känslomässigt med ökad rädsla, vaksamhet och ilska samt undviker påminnelser av händelsen.

För dem flesta så avklingar reaktionerna men för en del personer avtar inte reaktionerna efter veckor, månader eller år. Du upplever att omvärlden inte går att lita på längre, att andra människor är opålitliga eller fientliga. Detta går ut över dina relationer och arbetsliv.

Vid komplex PTSD kan du även uppleva aggressivitet, självskadebeteende, koncentrationssvårigheter. Du har en ensidig och genomgripande negativ självbild, stora relationssvårigheter och bristande känsloreglering. Detta kan uttryckas som diassociation ( fobi för inre upplevelser).

Behandling av PTSD och komplex PTSD

Forskning visar att flera olika behandlingsmetoder har god effekt vid PTSD. Det dessa behandlingarna har gemensamt är att behandlingen är uppdelad i tre faser.

I fas 1 sker stabilisering av inre och ytfe faktorer, vilket är en förutsättning för du ska kunna behandla själva traumat. Till exempel arbeta för en stabil vardag med struktur av matvanor, sömnvanor, bostad, ekonomi.

I fas 2 sker traumabearbetning av det psykiska trauma. Metoder som används här är exponering och kognitiv omstrukturering.

I fas 3 sker en sorgbearbetning och nyorientering för att förebygga återfall och främja fortsatt personlig utveckling.

i likhet med PTSD behandlas komplex PTSD med faser av stabilisering och bearbetning. Målet med behandlingen är att du som drabbad skapar dig en sammanhängande och självbiografisk berättelse, där de traumatiska minnena integreras i en trygg och stabil självbild och verklighetsuppfattning.

Självhjälp för PTSD

Det bästa sättet att bli frisk från PTSD är att exponera dig för traumat med hjälp av imaginär exponering.

Du kan ta hjälp av Anna Gerge och Kristina Landers bok PTSD: En handbok för dig som drabbats av psykisk traumatisering som barn eller vuxen.

Det är svårt att ta sig ur PTSD själv. Ofta behöver du professionell hjälp. Du  kan få hjälp av mig med metoder och verktyg för att kunna komma ur PTSD.

Boka tid

Är du i intresserad av att boka en tid med mig är du välkommen att kontakta mig på info@vicente.se eller använd kontaktformuläret under kontakt.