Vad är paniksyndrom?

Om du lider av paniksyndrom har du återkommande panikattacker under minst en månad och du är rädd för att få en ny attack att du börjar undvika situationer och platser.

Din ångest och rädsla för panikattacker styr och begränsar ditt liv. Dina panikattacker är stark ångest som kommer plötsligt och känns tydligt i kroppen.

Om du får en panikattack känner du eller får du till exempel hjärtat slår ovanligt hårt eller snabbt, svårt att andas, ont i magen, mår illa, klump i halsen eller magen, yrsel, stickningar eller domningar i händer eller fötter.

Du har flera panikattacker och det leder till en rädsla för att de ska inträffa. Denna rädsla gör att du undviker situationer som är svåra att lämna snabbt till exempel tåg, buss, bio, trånga utrymmen som hissar. Med tiden blir ditt liv begränsat och ångesten styr ditt liv.

Behandling av paniksyndrom

Den vanligaste behandlingsmetoden är individuell samtalsterapi och behandlingslängden kan variera från 2-3 till 30-50 sessioner.

Du får lära dig om panikattacker och paniksyndrom för att kunna lägga grunden för vidare terapi. Behandlingen av paniksyndrom består av samma centrala processer som social ångest för att bryta de onda cirklarna som vidmakthåller paniksyndrom.

Den ena proceduren är en exponering för ångestväckande situationer. I exponeringen får du bryta ner beteendet att undvika situationer. Vilket leder till att minska ångest.

Den andra proceduren är kognitiv omstrukturering. Du får lära dig att kritiskt granska dina negativa automatiska tankar för att utveckla nya och alternativa tankar i de ångestväckande situationerna.

Självhjälp för paniksyndrom

Det bästa sättet att bli frisk från paniksyndrom är läsa om vad panikångest innebär och vad som händer i kroppen. Det är också viktigt att förstå att paniksyndrom inte är farligt även fast det känns som det.

Du måste lära dig att uthärda panikångest, det kommer att gå över av sig själv. Du kan ta hjälp av Per Carlbring och Åsa Hanells bok Ingen panik: Fri från panik och ångestattacker i 10 steg med kognitiv beteendeterapi.

Du kan göra det själv men ibland behövs professionell hjälp för att lära dig hantera ångesten. Du  kan få hjälp av mig med metoder och verktyg för att kunna hantera dessa situationer. Du blir exponerad samtidigt som du får hjälp med ångesten du upplever när du blir exponerad.

Boka tid för samtalsterapi

Är du i intresserad av att boka en tid med mig är du välkommen att kontakta mig på info@vicente.se eller använd kontaktformuläret under kontakt.