Ledarskapscoaching

Vill du utveckla effektivt ledarskap som utgår från dina personliga förutsättningar och möter medarbetarnas och organisationens kravs? Känner du dig otillräcklig ibland? Att du måste ha svar på alla frågor? Kan du ibland känna dig rädd för att inte bli omtyckt, att inte lyckas eller att bli avslöjad och inte vara bra nog? Önskar du hjälp med något av detta eller något annat. Om svaret är ja, då är ledarskapscoaching troligtvis något för dig.

Att vara chef innebär att det ställs många, höga och ibland motstridiga krav på dig. Tryck både ovanifrån och underifrån. Många chefer känner sig ensamma och upplever att de inte klarar av att prestera det som förväntas av dem.

Man brukar säga att moderna ledare är de som kan motivera sina medarbetare till stordåd, men de ska också behärska snabba förändringsprocesser, ha hög leveranstakt och tillgänglighet.

Känner du igen dig? Då är du inte ensam. Undersökningar visar att de chefer och ledare som har haft ett professionellt bollplank att prata med, varit mer framgångsrika än andra. Regelbundna möten med en coach hjälper upptagna företagsledare att tänka klart, reflektera och bli mer effektiva i sitt arbete. Enkelt uttryckt skulle man kunna säga att coaching är konsten att förenkla och främja individers och organisationers utveckling med fokus på resultat och bestående förändring

Att förstå vem man är och hur man påverkar och uppfattas av andra är själva fundamentet i ett bra ledarskap. Det finns inget rätt eller fel, en ledarstil som fungerar för en person, fungerar inte alls för en annan. Det innebär att din ledarstil är unik för dig och bygger på den du är.

 Är du i intresserad av att veta mer om ledarskapscoaching och mina tjänster inom detta område eller boka en tid med mig är du välkommen att kontakta mig på info@vicente.se.