Hur jag arbetar

Jag arbetar utifrån ett integrativt förhållningssätt. Vilket innebär att jag anpassar terapin efter den hjälpsökandes problematik och målsättning med terapin genom att integrera olika terapeutiska metoder och arbetssätt. Till exempel affektfokuserad kognitiv terapi, där terapin genomsyras av ett relationellt perspektiv och förhållningssätt.

Mitt terapeutiska förhållningssätt tar även utgångspunkt ur ett  anknytningsperspektiv. Hur vi lärde oss att relatera till vår närmaste omgivning från födseln har en tendens att bli det mönster vi följer resten av livet. Vilket påverkar människors psykiska hälsa eller ohälsa.

De terapeutiska behandlingsmetoderna som jag använder mig av är traditionell kognitiv beteendeterapi (KBT), affektfokuserad terapi (APT), Acceptance & commitment terapi (ACT), compassionfokuserad terapi (CFT), schematerapi och mindfulness.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) syftar till att medvetandegöra beteendemönster genom att arbeta med tankar, känslor och handlingar och hur de hänger ihop och påverkar vår psykiska hälsa.

Affektfokuserad terapi (APT) syftar till medvetandegöra de olika känslor som vi människor har inom oss och de försvarsmekanismer vi har för att slippa känna och deras funktion.

Acceptance & commitment terapi (ACT) syftar till att hjälpa människor hitta ett förhållningssätt till tankar och känslor för att kunna skapa ett rikt och värdefullt liv.

Compassionfokuserad terapi (CFT) syftar till att hjälpa människor med dålig självkänsla att mobilisera inre resurser för känslor av självförtroende, självrespekt och självtillit.

Schematerapi syftar till att läka de emotionella ”såren” och hitta mer funktionella dopingstrategier som ser till att människor får sina behov tillgodosedda och arbeta med dysfunktionella förhållningssätt.

Mindfullness (medveten närvaro) syftar till att att förbättra människors psykiska funktionsförmåga och välbefinnande genom att träna sig i att medvetet lägga märke till hur man har det just nu.

Är du i intresserad av att veta mer om hur jag arbetar eller boka en tid med mig är du välkommen att kontakta mig på info@vicente.se eller använda kontaktformuläret under kontakt.