Om

Maria Vicente

Fil.kand. PAO, Fil. mag. Sociologi, Steg-1 terapeut

Jag är utbildad samtalsterapeut med inriktning på kognitiv beteendeterapi och är ägare av Vicente samtalsterapi & coaching.

Jag är medlem i Svenska Föreningen för Kognitiva, Beteendeinriktade Terapier (SFKBT) och Beteendeterapeutiska föreningen (BTF) och Association for Contextual Behavioral Science (ACBS).

Jag följer dessa föreningar yrkesetiska regler och riktlinjer i mitt arbete.

Utbildning

De mer omfattande utbildningar med direkt betydelse för mitt arbete idag är:

  • fil.kand. Personal, arbete och organisation
  • fil.mag. Sociologi
  • Grundläggande psykoterapeututbildning med KBT inriktning (steg-1 utbildning)

Jag har vidareutbildat mig inom arbetsområden t ex inom personalområdet, psykoterapi, psykosocial arbetsmiljö, organisationsutveckling:

  • Schema terapi
  • Acceptance & Commitment Therapy
  • Certifierad förändringsledare
  • Facilitering

Yrkeserfarenheter

Jag har en gedigen erfarenhet av förändringsarbete, organisationsutveckling och ledarskap. jag har under de senaste 10 åren arbetat med utveckling av olika verksamhetsområden både för Försvarets materielverk och Försvarsmakten.