Strategisk human resource

Kompetensområdet Strategisk human resource avser riskbedömning, investeringsbeslut (avseende personal, organisation och processer) och resursoptimering, dvs. vilka resurser man har och vad man vill ha ut av dem, i relation till organisationens strategi och framtida mål. 

Detta omfattar analys av komplexa problem, målformulering eller formulering av organisationens behov. Tillvägagångssättet innehåller oftast följande aktiviteter:

 • inhämtning av information via intervjuer, fältstudier eller motsvarande
 • analysen av inhämtad information
 • sammanställning  som innehåller lösningarna med t.ex. risker och slutsatser, planer för implementering

Jag har kunskap och erfarenhet av olika intervjutekniker, systemteorier, framtagning och dokumentering av verksamhetskrav, strategisk human resource.  Dessutom är jag analytisk, strukturerad och organiserad med en mycket god blick för helheter och sammanhang och beroenden.

Dessa kunskaper, erfarenheter och egenskaper är grundläggande färdigheter för att utföra tjänster inom strategisk human resource. Exempel på uppdrag som jag har utfört är:

 • utveckling av ledningsgrupper
 • utveckling av arbets- och projektgrupper
 • ledar- och medarbetarcoaching
 • mindfulness på jobbet – ökad effektivitet
 • rekrytering och urval

Föreläsningar och utbildningar

 • Kurs i mindfulness för medvetet ledarskap
 • Kurs för stressad personal (MBSR)
 • Föreläsningar om mindfulness
 • Stresshantering
 • Föreläsning om konflikthantering

Är du i intresserad av att veta mer om strategisk human resource och mina tjänster inom detta område eller boka en tid med mig är du välkommen att kontakta mig på info@vicente.se.