Förändringsledning

Kompetensområdet Förändringsledning avser vanligt förekommande aktiviteter under förändringsledning såsom identifiering, förståelse och analys av grundorsaken till behov av förändring, att identifiera luckor mellan nuvarande och önskat tillståndet, skapande av gemensam riktning för förändring och genomförande av förändringsplan med mätbara mål. Genomförandet omfattar t.ex. strategier, processer och verktyg, information och kommunikation, coaching och utbildning.

Detta omfattar analys av komplexa problem, målformulering eller formulering av organisationens behov. Tillvägagångssättet innehåller oftast följande aktiviteter:

  • inhämtning av information via intervjuer, fältstudier eller motsvarande
  • analys av inhämtad information
  • sammanställning  som innehåller lösningarna med t.ex. risker och slutsatser, planer för implementering

Jag har kunskap och erfarenhet av olika intervjutekniker, systemteorier, framtagning och dokumentering av verksamhetskrav, förändringsledning.  Dessutom är jag analytisk, strukturerad och organiserad med en mycket god blick för helheter och sammanhang och beroenden.

Dessa kunskaper, erfarenheter och egenskaper är grundläggande färdigheter för att utföra tjänster inom förändringsledning. Exempel på uppdrag som jag har utfört är:

  • utarbetning av förändringsplan
  • genomförande av förändring
  • coaching av förändringsledning

Är du i intresserad av att veta mer om förändringsledning och mina tjänster inom detta område eller boka en tid med mig är du välkommen att kontakta mig på info@vicente.se.