Affärsutveckling

Kompetensområdet Affärsutveckling avser analys och utvecklingsaktiviteter som bidrar till organisationens förmåga att utföra uppgifter mer effektivt. Detta omfattar analys av komplexa problem, målformulering eller formulering av organisationens eller verksamhetens behov och möjligheter.

Tillvägagångssättet innehåller oftast följande aktiviteter:

  • inhämtning av information via intervjuer, fältstudier eller motsvarande
  • analys av inhämtad information
  • sammanställning  som innehåller lösningarna med t.ex. risker och slutsatser, samt planer för implementering

Jag har kunskap och erfarenhet av olika intervjutekniker, systemteori, framtagning och dokumentering av verksamhetskrav.  Dessutom är jag analytisk, strukturerad och organiserad med en mycket god blick för helheter och sammanhang och beroenden.

Dessa kunskaper, erfarenheter och egenskaper är grundläggande färdigheter för att utföra tjänster inom affärsutveckling. Exempel på uppdrag som jag har utfört är:

  • Gränsyteanalys
  • Orsak- och verkansanalys
  • Gap-analys
  • Metodutveckling

Är du i intresserad av att veta mer om affärsutveckling och mina tjänster inom detta område eller boka en tid med mig är du välkommen att kontakta mig på info@vicente.se.