EN

 

— Jag har haft många nära relationer, men jag blir alltid besviken på en potentiell partner. I början har jag höga förhoppningar och förväntningar, men slutar varje gång i besvikelse.

— Jag blir alltid förälskad i otillgängliga potentiella partners. De partners som jag  faller för är svala och distanserade. Jag pendlar mellan att vara i extas och förtvivlan. Min ilska ökar och partnern trivs allt sämre med att vara med mig.

— Jag lever ihop med en partner som inte ger mig någonting tillbaka. Min partner arbetar mycket och är jämt upptagen med sitt arbete. Min partner verkar inte vilja umgås med mig och jag känner mig ensam.

Dessa tankar speglar personer som bär på en djup och fast övertygelse om att deras behov av kärlek  och närhet aldrig kan bli uppfyllt.

Känslomässig försummelse är det vanligaste sättet som många har farit illa som barn och det har skapat djupa känslomässiga sår i dig som inte syns, men som du känner av varje dag.

Många med dig är inte medvetena om dessa sår eftersom de aldrig har fått sitt grundläggande känslomässiga behov av trygg anknytning och acceptans tillgodosedda av deras anknytningspersoner.

Du förnekar ofta att dina behov är viktiga eller du tror att starka människor inte har behov. Du anser att det är dåligt eller svagt att fråga andra att möta dina behov. Du har problem med att acceptera att det finns ett ensamt barn inuti dig som vill ha närhet och kärlek från andra.

När detta känslomässiga sår väcks aktiveras tankar, känslor, minnen och kroppsliga förnimmelser som är kopplade till tidigare livserfarenheter av känslomässig försummelse:

Vilket ursprung till känslomässig försummelse har du?

Livserfarenheter av känslomässig försummelse börjar tidigt i barndomen. Dessa erfarenheter är svåra att sätta ord på för det har ofta sitt ursprung innan du hade orden för att beskriva det. Det är  mer en känsla av att du kommer att vara ensam för evigt, du kommer aldrig att höras eller aldrig bli förstådd. Det känns som du saknar något och har en känsla av tomhet och ingen är där.

Det finns tre olika former av av kärleksbrist och uppdelningen gör det lättare för dig att förstå vilken typ av försummelse du har utsatts för som barn. Varje försummelse är kopplad till en aspekt av kärlek. Du kan ha blivit försummad bara på ett eller två av de här områdena, eller på alla tre:

 • Brist på omvårdnad; Omvårdnad är kopplat till värme, uppmärksamhet och fysisk tillgivenhet. Fick du sitta i dina föräldrars famn och bli vaggad? Blev du tröstad och lugnad av dina föräldrar? Tog dem sig tid att vara tillsammans med dig? Får du kramar av dina föräldrar när ni träffas idag? Om ditt svar är nej på dessa frågor så blev du försummad.
 • Brist på empati; Empati är kopplat till att ha någon som förstår din värld och bekräftar dina känslor. Blev du förstådd av dina föräldrar? Kunde du anförtro dig åt dina föräldrar när du hade det svårt? Lyssnade dina föräldrar när du hade något att berätta. Levde dem sig in i dina känslor? Om ditt svar är nej på dessa frågor så blev du försummad.
 • Brist på skydd; är kopplat till att få vägledning och stöd. Kunde du vända dig till dina föräldrar när du behövde råd? Fanns någon som såg till dig och fick dig att känna dig trygg? Om ditt svar är nej på dessa frågor så blev du försummad.

Vilket mönster har du i nära relationer?

Par

Nära relationer innebär närhet. Du med livserfarenheter av känslomässig försummelse antingen undviker nära relationer helt och hållet eller har bara kortvariga relationer.

 • Du kanske avslutar relationen när den andra parten börjar komma för nära. Du letar efter lämpliga skäl för att dra dig ur och avsluta relationen.
 • Du skyddar dig själv från närhet genom att välja partner som du inte kan få.
 • Du kanske väljer någon som finns hos dig, men som är reserverad och otillgänglig.

Vad du än väljer så leder det till samma utgång. Du hamnar i situationer som präglas av känslomässig försummelse. På det viset återskapar du försummelsen som skedde i barndomen.

Men ger du dig in i en relation så är det stor risk att du återupprepar mönstret igen och väljer en partner:

 • som inte lyssnar på dig.
 • det är bara partnern som pratar.
 • verkar inte tycka om och ta i dig eller kyssa dig.
 • som är tillgänglig ibland.
 • som är kylig och distanserad.
 • som inte är lika intresserad att komma nära som du.
 • som inte finns tillhands för dig när du känner dig sårbar.
 • inte förstår hur du känner dig.
 • som ger mindre än vad du gör.
 • som du är besatt av.

Men om ger du dig in i en relation där din partner är känslomässig generös mot dig kommer du att:

 • inte tala om för din partner vad du behöver och sedan bli besviken att dina behov inte blir tillgodosedda.
 • inte tala om för din partner hur du känner och sedan bli ledsen över att inte bli förstådd.
 • inte tillåta dig själv att visa sårbarhet så att din partner får en möjlighet att skydda eller hjälpa dig.
 • bli arg och krävande.
 • att ständigt anklaga din partner för att inte bry sig tillräckligt om dig.
 • att själv bli distanserad och otillgänglig.
 • att sabotera förhållandet genom att du kräver att din partner ska kunna läsa dina tankar och uppfylla dina behov, att du tolkar varje tecken som om din partner inte bryr sig om dig.

Vilka strategier använder du för att hantera känslomässig försummelse?

Vid situationer som påminner om tidigare livserfarenheter av känslomässig försummelse agerar du så som du har lärt dig som barn. Du har olika strategier för hur du ska hanterar dessa situationer för att skydda dig själv från det upplevda hotet att bli avvisad:

 • Jag låter mig bli illa behandlad av andra av rädsla för att bli avvisad.
 • Jag söker andras åsikter och godkännande.
 • Jag dras ofta till dominerande personer.
 • Jag avvisar hjälp från andra.
 • Jag aktiverar mig hela tiden för att inte uppleva de negativa känslorna t ex arbetsnarkomani, överdriven träning, spelande, shopping, överdrivet dataspelande, TV-tittande, fantiserande och dagdrömmande, tröstätande.
 • Jag berättar inte för någon vad jag behöver och när mina behov inte uppfylls blir jag besviken eller får plötsliga vredesutbrott.
 • Jag berättar inte för någon hur jag känner och när ingen förstår mig blir jag besviken eller får plötsliga vredesutbrott.
 • Jag ställer orealistiska krav att andra ska möta alla mina behov.
 • Jag kräver att alla mina behov ska tillfredsställdas av min partner.

Hur kan du läka dessa känslomässiga sår?

Det är möjligt att läka dina känslomässiga sår,  men det kräver ett kontinuerligt arbete av dig själv. Hur stor förändringen blir handlar om hur mycket du är bered att kämpa och hur uthållig du är. Dessa sår försvinner inte över en natt.

 • Börja med att lära dig att förstå hur du blev försummad i barndomen genom att känna det försummade barnet inom dig. Sedan förlika dig med vad som faktiskt hände dig som barn.
 • Lägg märke  till när dina känslor av försummelse i dina nuvarande relationer aktiveras. Bli medveten om vad som du saknar i ditt liv idag. Tillåt dig att känna alla känslor som utlöses och försök inte att blockera några av känslorna.
 • Lägg märke till hur det varit i tidigare relationer och bli medveten över mönster som återkommer. Gör en lista över de fallgropar du behöver undvika framöver. Gör en lista över de viktigaste relationerna i ditt liv. Ställ sedan dessa frågor till dig själv och besvara dem:

— Vad har blivit fel i dessa relationer? Fick du dina behov tillgodosedda i relationerna? Ställde du orealistiska krav i relationerna? Tröttnade du när någon var snäll mot dig?

  • Ge dig inte in i relationer med personer som försummar dig, t ex personer som är kyliga och skapar stark attraktion. När du träffar någon som du attraheras av, skatta styrkan i dina känslor på en skala 0 till 10. Om du skattar 9 till 10 så tänk efter innan du ger dig in i relationen.
  • När du träffar någon som är känslomässigt generös ge då relationen en chans. För ofta känner du dig uttråkad i sunda relationer och får lust att lämna dem. Våga visa dig sårbar i relationen. Be om det du behöver.
  • Om du vill ha en relation som fungerar behöver du vara beredd att förmedla dina behov för att kunna få dina behov tillgodosedda. Gör det i lugn ton och utan anklagelser.
  • Du kan göra mycket själv men ibland behövs professionell hjälp för att läka dessa känslomässiga sår. Behöver du hjälp med att bryta dessa mönster så kan du boka en tid hos mig genom att kontakta mig på info@vicente.se